Firmet Pawlowicz AS sammarbeider nå med firmaer som Svendsen profil, Lundeby & CO  BOKBINDERI AS, Innovi AS og Sunvisjonled Australia.

Samarbeidet med firmaene handler om å hjelpe hverandre. Noen av prosjektene våres blir investert av våres samarbeider partnere.